Overvaltraining

Helaas vinden er nog dagelijks overvallen plaats. Een overval op een onderneming is een zwaar en ernstig misdrijf waarbij bedreiging of geweld toegepast wordt. Ervaring leert dat medewerkers, die een overvaltraining hebben gevolgd, minder last hebben van de gevolgen. 

U leert tijdens de training hoe u met preventieve maatregelen een overval kan voorkomen. Indien er toch een overval plaatsvindt leert u om de fysieke - en psychische schade zoveel mogelijk te beperken.