2016: Cameratoezicht

Vanuit KG Parkmanagement een haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van publiek-private camerabewaking op bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem. Het haalbaarheidsonderzoek heeft geresulteerd in een convenant met bijhorende protocol voor de Stichting Parkmanagement Waarderpolder.